Khách hàng

Số thứ tự Tên khách hàng
1 Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
2 Morishita chemical industry co ltd
3 Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai
4 Công ty CP xi măng Bỉm Sơn
5 Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn
6 Công ty TNHH Thăng Long Vina
7 Công ty TNHH Đức Quốc
8 Công ty CP xi măng Hà Tiên
9 Holcim ( Vietnam) LTD
10 CN Công ty CP BB nhựa và HC Tân Trung Dũng
11 Công ty TNHH Nam Sơn
12 Công ty CP Công nghệ Mỏ và Luyện Kim Việt Nam
13 Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn
14 Công ty Cổ phần CKĐA-LICOGI
15 Công ty TNHH Chế biến nông sản xuất khẩu Sơn La
16 Công ty TNHH Phương Nam Việt Nam
17 Công ty CP Luyện Kim Tân Nguyên Hải Dương Việt Nam
18 Công ty CP Vật liệu bao bì nhựa Golden Web
19 Công ty TNHH SX VLXD Phương Nam
20 Công ty cổ phần xi măng Hạ Long