– Tải lực (sức chứa) : Từ 1.000kg, 1.500kg, 2.000kg,…

– Mầu sắc quai: Đa dạng theo yêu cầu của khách hàng ( Trắng, vàng be, xanh lá, xanh dương, đỏ cam, …)

– Đựng các bao hàng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu như: Xi măng, phân bón, mía đường, nông sản, …