Cung cấp các loại manh dệt với kích thước, định lượng, mầu sắc chủng loại đa dạng phục vụ cho các đơn vị trong nước và xuất khẩu.